Fashion Show AW 2019/2020

Budapest Central Europen Fashion Week, Belvárosi Piac